Viettel Portal  |  Viettel Store
MobiTV|Mobile Internet|Mstore|Imuzik 3G|Game online|Video Call|D-Com 3G|Iweb|Gói cước Tablet
D-Com 3G
Giới thiệu dịch vụ
Giá cước
Hướng dẫn sử dụng
Thiết bị hỗ trợ
Nạp tiền trên iPad
Nạp tiền trên iPad

1. Hướng dẫn Kiểm tra tài khoản trên Ipad:

-    Chọn chế độ mạng 3G cho Ipad.

-    Cài đặt ==> Dữ liệu di động ==> Ứng dụng sim ==> DV tiện ích ==> Cước nóng ==> Trả trước ==> Tài khoản Basic ( Tk chính) và Tài khoản KM.


 

 

 

 

2. Hướng dẫn Nạp tiền vào tài khoản trên Ipad (Không áp dụng với sim Dcom):

-    Chọn chế độ mạng 3G cho Ipad.

-    Cài đặt ==> Dữ liệu di động ==> Ứng dụng sim ==> DV tiện ích ==> Nạp tiền vào TK.