Viettel Portal  |  Viettel Store
MobiTV|Mobile Internet|Mstore|Imuzik 3G|Game online|Video Call|D-Com 3G|Iweb|Gói cước Tablet
MobiTV
Giới thiệu dịch vụ
Hướng dẫn sử dụng
Thiết bị hỗ trợ
Câu hỏi thường gặp
Giá cước
Hướng dẫn sử dụng

1. Qua SMS:

 

STT

Nội dung

Thao tác

1

Đăng ký dịch vụ

 

 

Gói Lite

Soạn DK1 gửi 1331

 

Gói Basic

Soạn DK gửi 1331

 

Gói VTC

Soạn DK VTC gửi 1331

 

Các kênh lẻ của đài VTC
(iTV, VTC1, VTC3, VTC7)

Soạn DK <Tên kênh> gửi 1331

 

Kênh ANTV

Soạn DK ANTV gửi 1331

2

Hủy dịch vụ

 

 

Gói Lite

Soạn HUY gửi 1331 (100đ/SMS)

 

Gói Basic

 

Gói VTC

Soạn HUY VTC gửi 1331 (100đ/SMS)

 

Các kênh lẻ của đài VTC
(iTV, VTC1, VTC3, VTC7)

Soạn HUY <Tên kênh> gửi 1331 (100đ/SMS)

 

Kênh ANTV

Soạn HUY ANTV gửi 1331 (100đ/SMS)

3

Mua thêm giờ

Soạn GH <số giờ> gửi 1331

4

Mua kênh bổ sung

Soạn BS <tên kênh> gửi 1331

5

Xem thông tin hướng dẫn

Soạn HD gửi 1331 (100đ/SMS)

 

Lưu ý:  Thuê bao 2G có thể đăng ký đồng thời dịch vụ 3G và MobiTV bằng cách:

o    Đăng ký 3G(10.000 đ/ tháng)và gói cướcBasic (29.000 đ/ tháng), soạn COgửi 1331

o    Đăng ký 3G(10.000 đ/ tháng) và gói cước Lite (9.000 đ/ tháng), soạn CO1gửi 1331

2. Qua wapsite:

 

+ Đối với gói Lite và gói Basic:

  • Từ điện thoại khách hàng truy cập wapsite http://mobitv.vn. Vào link “Đăng ký dịch vụ MobiTV” ở phía cuối màn hình.
  • Để đăng ký gói cước: Bấm nút “Đăng ký” ở dưới thông tin gói Lite nếu muốn đăng ký gói Lite. Bấm nút “Đăng ký” ở dưới thông tin gói Basic nếu muốn đăng ký gói Basic.

+ Đối với gói VTC và các kênh lẻ của đài VTC:

  • Từ điện thoại khách hàng truy cập wapsite http://vtc.mobitv.vn.
  • Để đăng ký: Bấm “Đăng ký ngay!” ở dưới thông tin gói cước VTC để đăng ký gói VTC. Đối với

các kênh lẻ (iTV, VTC1, VTC3, VTC7), khách hàng bấm vào logo hoặc tên kênh muốn đăng ký, sau đó bấm nút “Đăng ký”

  • Để hủy đăng ký: Vào mục “Tài khoản”, bấm “Hủy” nếu muốn hủy gói cước VTC. Bấm nút “Hủy đăng ký” ở dưới tên kênh nếu muốn hủy từng kênh lẻ của đài VTC.

 

+ Đối với kênh ANTV:

  • Từ điện thoại khách hàng truy cập wapsite http://antv.mobitv.vn.
  • Để đăng ký: Bấm vào nút “Đăng ký ngay” ở dưới thông tin giới thiệu kênh ANTV
  • Để hủy đăng ký: bấm vào logo hoặc tên kênh, sau đó bấm nút “Hủy đăng ký”.

3. Qua USSD (bấm trực tiếp từ màn hình điện thoại)

+ Đăng ký gói Lite: Bấm *098*71#  bấm OK

+ Hủy gói Lite: Bấm *098*72# bấm OK

+ Xem thông tin hướng dẫn: Bấm *098*73# bấm OK